New Nepali Movie – 2017/2074 | Bhanchhu Aaja || Ma Yesto Geet Gaauchu || Ft Pooja Sharma, Paul Shah

New Nepali Movie – 2017/2074 | Bhanchhu Aaja || Ma Yesto Geet Gaauchu || Ft Pooja Sharma, Paul Shah


♫ भन्छु आज, मनका कुरा ♫ ♫ सुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ जुनीजुनी सम्म मेरै, हुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ भन्छु आज, मनका कुरा, सुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ जुनीजुनी सम्म मेरै, हुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ जिन्दगीको कुनै मोडमा, रुनु पर्यो भने ♫ ♫ आफ्नै सम्झी परेली, छुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ आफ्नै सम्झी परेली, छुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ भन्छु आज, मनका कुरा ♫ ♫ तिम्रो साथमा भए हाँस्न, सजिलो हुन्छ मलाई ♫ ♫ भविष्य सम्झिएर बाँच्न, सजिलो हुन्छ मलाई ♫ ♫ तिम्रो साथमा भए हाँस्न, सजिलो हुन्छ मलाई ♫ ♫ भविष्य सम्झिएर बाँच्न, सजिलो हुन्छ मलाई ♫ ♫ मेरा खुशी सबै नै तिम्लाई दिन्छु, ♫ ♫ मेरो हुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ ति हातले यी परेली, छुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ आफ्नै सम्झी परेली, छुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ भन्छु आज, मनका कुरा ♫ ♫ सुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ तिमी बाहेक अरु छैन ♫ ♫ जीवनमा ठुलो कुरा ♫ ♫ तिमी भए सबै पुरा ♫ ♫ हुदैनन केहि अधुरा ♫ ♫ तिमी बाहेक अरु छैन ♫ ♫ जीवनमा ठुलो कुरा ♫ ♫ तिमी भए सबै पुरा ♫ ♫ हुदैनन केहि अधुरा ♫ ♫ सुम्पिदिन्छु तिमीलाई जिन्दगी नै ♫ ♫ मेरो हुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ ति हातले यी परेली, छुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ आफ्नै सम्झी परेली, छुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ भन्छु आज, मनका कुरा, सुन्छौ भने तिमी ♫ ♫ जुनीजुनी सम्म मेरै, हुन्छौ भने तिमी ♫

Only registered users can comment.

 1. 2019 anyone???????????
  I just loved this song 😍😍😍😍😍😍❀️❀️❀️❀️❀️

 2. Place seems like heaven. ….nice camera work as well I'm in love with these song β€πŸ’™πŸ’–πŸ’•πŸ’”

 3. Wow hamro NPL kattiiii RAMRO Janu paye pni hunthyo vaneko pooja ko flim herera thavako mustang ko Thau haru

 4. Pujuuu I love u muchπŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘Œvery nice songs

 5. Kbfvnnfkkcvnjgssd. Bcxkxcmn. Jczstyjjgzd. Gdhkxvjjy cvhkfxnbmk jgjjjxhβ›²πŸšŒπŸ’¨πŸ’¨πŸ’¨πŸƒπŸ˜‚
  Missed a bus!
  🎈 Happy Birthday!
  Β Β Β Β Β πŸ”₯Β Β Β Β Β Β πŸ”₯Β Β Β Β Β Β πŸ”₯
  Β Β Β Β Β πŸ“Β Β Β Β Β Β πŸ“Β Β Β Β Β Β πŸ“
  Β Β Β Β Β πŸ“Β Β Β Β Β Β πŸ“Β Β Β Β Β Β πŸ“
  πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚
  πŸŽ‚πŸ“πŸŽ‚πŸ“πŸŽ‚πŸ“πŸŽ‚πŸ“
  πŸ“πŸŽ‚πŸ“πŸŽ‚πŸ“πŸŽ‚πŸ“πŸŽ‚
  πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚
  πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽ‚
  🎈 Happy Birthday!
  Β Β Β Β Β πŸ”₯Β Β Β Β Β Β πŸ”₯Β Β Β Β Β Β πŸ”₯
  Β Β Β Β Β πŸ’ŸΒ Β Β Β Β Β πŸ’ŸΒ Β Β Β Β Β πŸ’Ÿ
  Β Β Β Β Β πŸ’ŸΒ Β Β Β Β Β πŸ’ŸΒ Β Β Β Β Β πŸ’Ÿ
  🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
  🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
  🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
  🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰
  πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘

 6. Nice song πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘

 7. This song is sung in hindi version by dev tiad. Credit goes to sugam pokhrel for singing awesomely πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’›πŸ’›

 8. Paul ji πŸ’•πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘

 9. Paul and puza,, love you πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’—πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘

 10. I was watching this Korean fmv and this song is so catchy. Even tho I don't understand what's the lyrics but bruhhh who needs that when the instrumental is so lit..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *