Despicable Me 2 | Minions Banana Song (2013) SNSD TTS
Articles Blog

Despicable Me 2 | Minions Banana Song (2013) SNSD TTS

ba-ba-ba-ba-ba-nana ba-ba-ba-ba-ba-nana banana-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana) potato-na-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana) banana-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana) togari noh pocato-li kani malo mani kano chi ka-baba, ba-ba-nana yoh plano boo la planonoh too ma bana-na la-ka moobi talamoo ba-na-na ba-ba (ba-ba-ba-ba-banana) PO-TAE-TOH-OH-OH (ba-ba-ba-ba-banana) togari noh pocato li kani malo […]